Khuếch tán hương thơm màu men bình bằng gốm sứ

Khuếch tán hương thơm màu men bình bằng gốm sứ

Màu Glazed gốm bình hương thơm khuếch tán SK032 xuất hiện: khuếch tán hương thơm tuyệt vời và đầy màu sắc gốm vật liệu: gốm sứ, ABS và PP màu sắc: màu duy nhất hoặc CMKY công suất: 80 ML Sp màu sắc.