Khuếch tán hương công suất lớn

Lớn công suất Aroma khuếch tán SK020F l công suất: 400ML lớn tankl xuất: hình trứng với dotsl bộ đếm thời gian: ngày 1 giờ, 2 giờ, 3hourl sương: adjustablel Auto power-off mà không có nước