Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Máy máy tạo độ ẩm làm thế nào để phân biệt giữa định ion âm
Apr 18, 2016

1, humidification siêu âm là sử dụng các rung động siêu âm để phát hành nước vào sương mù và humidification, siêu âm có nghĩa là cho ẩm hàm, cụ thể là nước âm u sử dụng siêu âm.

2, các ion âm là sử dụng một thiết bị khác, máy phát điện ion âm có thể sản xuất ion âm, vì vậy muốn có các ion âm phải mua một máy tạo độ ẩm với máy phát ion âm.