Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Đặc điểm của máy tạo độ ẩm siêu âm
Apr 18, 2016

Nhỏ trong kích thước, có sẵn một cách riêng biệt như là một hệ thống dựa trên điều kiện trang web, cả về hỗ trợ cài đặt nhà máy mới, và không phải trên cơ sở các thiệt hại cho các thiết bị gốc, nâng cấp nhà máy cũ;

Ướt đều, nhanh chóng và lớn khu vực để giải quyết các vấn đề thực tế trong ngành công nghiệp, chẳng hạn như bay trong sản xuất vải, phá vỡ, tĩnh điện, thô thô và sợi mỏng manh vấn đề;

Tích hợp phun phong trào để tiếp nhận các thiết bị bảo vệ nước, bạn có thể có hiệu quả đảm bảo phun di chuyển dừng tự động khi mức nước quá thấp, không bổ sung thiết bị, tiết kiệm chi phí