Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Làm thế nào để sử dụng máy máy tạo độ ẩm
Apr 18, 2016

Khi sử dụng máy tạo độ ẩm một không phải là khả năng humidification lớn hơn thì càng tốt, trong thực tế, không quá thấp và không quá cao, nên được giữ từ 40 ~ 60% RH, số lượng kiểm soát độ ẩm humidification giữa 300 ~ 350 ml cho giờ.

[II] Độ ẩm có các yêu cầu khác nhau cho chất lượng nước, chẳng hạn như máy tạo độ ẩm sạch để sử dụng nước tinh khiết, Máy tạo độ ẩm siêu âm là tốt nhất để sử dụng nước tinh khiết hoặc chưng cất, độ ẩm điện nước nóng sử dụng nước bình thường.