Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Trên đôi khuếch tán
Apr 18, 2016

Vấn đề đầu tiên, khuếch tán đã có, năm nay bộ khuếch tán đôi, một mùa giải trước Toyota, BGP Honda, ba đội Williams, lỗ hổng trong các quy tắc FIA, trong phần trên của phần dưới của đốt sống đuôi, và một bộ khuếch tán truyền thống, mở rộng không gian mới, thực tế sử dụng của khuếch tán là tăng sản lượng, được gọi là máy khuếch tán tăng gấp đôi. Câu hỏi thứ hai, đuôi là năm nay theo quy định mới, bởi vì FIA tin rằng tăng đuôi sẽ giúp tăng cơ hội vượt cho F1, bạn đã biết, sản lượng không khí thấp đuôi từ đuôi, và từ dưới đây khuếch tán máy chảy ra, sẽ cho kết quả gioù spoiler phía sau rất lớn, ảnh hưởng lớn trên xe sau khi xe hơi.