Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Khuếch tán đôi
Apr 18, 2016
Trung ương lây lan trough sử dụng thiết kế hình dạng đôi khuếch tán của cơ cấu kép-lớp đặc biệt, các kỹ sư bằng cách cho phép đuôi trở lên, Lan truyền tại Trung tâm thành phố Groove thêm v hình ở trên cùng của kênh. Thiết kế của khuếch tán đôi, sẽ là một phần của dòng chảy máy nhàn rỗi trong không gian sử dụng lên. Nó thông qua các lỗ nhỏ với khung gầm, tăng đến gần với đầu máy khuếch tán máy chảy mất dọc theo eo, cụ thể là thương mại có nói chai Coke vào các kênh Trung tâm của bộ khuếch tán, lưu lượng gió bên dưới và sau khi thu thập, khớp ở phía sau để tạo ra một cuộc suy thoái. Hiệu quả của bộ khuếch tán được củng cố.