Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Các nguyên tắc của máy tạo độ ẩm máy là gì?
Apr 18, 2016
Nhà thường là một máy tạo độ ẩm siêu âm. Máy tạo độ ẩm nước theo chức năng của sóng siêu âm ở một tần số cụ thể có thể là rất nhiều atomization đặc điểm của các mạch điện tử sản xuất một tần số cụ thể của nước bằng siêu âm atomization và quạt thổi vào không khí, để đạt được mục tiêu của máy tăng độ ẩm. Máy tạo độ ẩm tiêu thụ điện năng (thường làm việc ở 40-50W) này, humidification công suất (công suất tối đa humidification thường 0,45 L/giờ); và an toàn và thuận tiện để sử dụng, miễn là quyền lực ngay lập tức phun. Yêu cầu cao trên mặt nước, nếu nước cứng, sử dụng sẽ cho ra một tạp chất bột màu trắng gắn vào bề mặt của đồ nội thất và thiết bị điện, dễ dàng để làm sạch.